Productieblog

 • Ten oosten van Haarlo (gemeente Berkelland) staat een dubbele stuw. Het inkomende water is van de rivier de Berkel. De dubbele stuw splitst het uitgaande water in twee stromen. De noordelijke stroom heet Bolksbeek. Die mondt uit in het Twentekanaal…

  Publicatiedatum · Medewerker

 • Het Twentekanaal is een bijzondere vaarweg, tussen de Ijssel bij Zutphen en Enschede…

  Publicatiedatum · Medewerker

 • De rivier de Berkel, zoals die nu van de bron in Billerbeck naar de monding in Zutphen stroomt is dikwijls van loop en gedaante veranderd. De Berkel heeft een duistere geschiedenis, deels overgeleverd in geschriften, deels ontcijferd uit geologisch onderzoek…

  Publicatiedatum · Medewerker

 • De Achterhoek is iets groter dan de Noordoostpolder plus Oost- en Zuid Flevoland samen. En veel mooier. Met een gevarieerd cultuurlandschap, doorspekt met stukken natuurschoon. Dat maakt van de Achterhoek een coulissen-landschap. Daar waar je de bomenrijen en de bossen ziet, vind je ook flora en fauna. Dit is het land waar in het uur na zonsondergang ree-echtparen met kalfjes uit hun beschutte dagverblijven komen om in de luwte van een bosrand op een groene picknickplaats te dineren.

  Publicatiedatum · Medewerker